Actualitate 

AMENZI DUBLATE! Legislatia s-a modificat deja si se aplica, de ieri, amenzile marite

Amenzile au devenit usturatoare pentru persoanele fizice, dar si pentru firmele care aduc modificari unor constructii sau demoleaza o lucrare fara autorizatie sau un proiect verificat de catre specialisti atestati.
Nu mai este de gluma. Se urmareste intarirea disciplinei in constructii, a regulilor care sunt stabilite pentru a se asigura securitatea constructiei. In conditiile in care amenintarea unui cutremur cu magnitudine mare este tot mai mare, se iau masuri pentru a le impune constructorilor sa respecte cu strictete regulile de siguranta ale constructiilor. Si persoanele fizice care aduc modificari caselor si apartamentelor lor, trecand peste regulile de constructii, sunt, de ieri, sub amenintarea unor amenzi substantial mai mari decat cele care au fost in vigoare pana ieri.

constructii-autorizatii_200_200

Asadar, modificarea sau demolarea unei constructii, fara autorizatie sau fara un proiect verificat de catre specialisti atestati, primesc o amenda dublata.

Majorarea a fost decisa printr-un proiect aprobat recent de Parlament si care este aplicat incepand de astazi. Dreptul inspectorilor de a aplica aceste amenzi substantial majorate va fi prescris doar in 5 ani de la data receptiei lucrarii.

Amenzi duble, de 20.000 de lei – 40.000 de lei, vor fi aplicate si pentru urmatoarele fapte: incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare la data contractarii proiectarii si, respectiv, a executiei lucrarilor, realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale, receptionarea constructiei de catre investitor cu incalcarea prevederilor legale, elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile. Odata cu constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii, proiectantul are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie; insusirea de catre specialisti verificatori de proiecte atestati a proiectelor incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile, elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respecta prevederile reglementarilor tehnice in vigoare la data contractarii acestora, precum si stabilirea unor solutii care conduc la incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control si/sau de autoritatile competente, conform prevederilor legale.

Cu amenzi intre 10.000 de lei si 20.000 de lei se vor taxa si alte abateri de la legislatie: neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati sau care detin certificate echivalente, organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de management al calitatii, precum si realizarea de constructii fara specialisti responsabili tehnici cu executia autorizati sau care detin certificate echivalente, depasirea de catre verificatorii de proiecte atestati, expertii tehnici atestati, auditorii energetici pentru cladiri atestati, responsabilii tehnici cu executia autorizati si dirigintii de santier autorizati a competentelor pe domenii, subdomenii, specialitati sau grade profesionale pentru care sunt atestati/autorizati si/sau neindeplinirea obligatiilor ce le revin, neindeplinirea obligatiilor stabilite prin regulamentele si procedurile privind realizarea si mentinerea cerintelor fundamentale in etapele de realizare a constructiilor, de exploatare si interventii la constructiile existente si in etapa de postutilizare a acestora de catre factorii implicati, nepredarea cartii constructiei de catre investitor proprietarului, respectiv documentatia privind proiectarea si documentatia privind executia, la receptia la terminarea lucrarilor, iar documentatia privind receptia si documentatia privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei, la receptia finala a lucrarilor de constructii, neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor de complexitate si importanta deosebita, referitoare la cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei, neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si neexecutarea, in conditiile legii, a lucrarilor de reparatii si consolidari, neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la terminarea lucrarilor de constructii, neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite, in conditiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformitatilor, defectelor ori neconcordantelor aparute in timpul executiei constructiilor, respectiv a lucrarilor de interventie la constructiile existente.http://reporterul.ro/

Related posts

Leave a Comment

Sari la bara de unelte